opdracht: ‘Doe het samen’ project

Deze foto is van een ‘doe het samen’ project, aanpak van een woning direct na aankoop. De bewoner stelde zelf de steiger beschikbaar en heeft meegeholpen met installeren. Dit drukt de kosten. De verwachting is dat deze panelen het stroomgebruik zullen dekken (er kunnen er meer bij). Het huis wordt stapsgewijs aangepakt om energiezuiniger te worden, zodat de maandelijkse energielasten afnemen. Alle panelen zijn voorzien van geregistreerde SolarEdge optimizers. Dit maakt het mogelijk per paneel te zien wat de productie is. Niet veel mensen weten dat SolarEdge optimizers behalve meerwaarde in productie en monitoring, ook thermische beveiliging hebben. Stel dat er een probleem zou zijn, dan geven ze ruim voor het systeem in brand kan gaan door oververhitting, een signaal af waarop de panelen veiligheidshalve worden gestopt. Ook wordt per mail een waarschuwing verstuurd om de oorzaak te onderzoeken. De panelen waarmee geen problemen zijn, kunnen gewoon door gaan met hun werk. Dit geeft een veilig gevoel. Ook als panelen defect zijn, zoals een slecht functionerende diode, merk je dat d.m.v. SolarEdge Monitoring gemakkelijk. Bij toepassing van stringomvormers blijven deze problemen eigenlijk altijd verborgen. Gelukkig treden ze zeer zelden op.