SCHONE ENERGIE VOOR EUROPEANEN

‘Clean energy for all Europeans’

27 maart heeft het Europese Parlement nieuwe regels voor beheer van de Electriciteitsmarkt in de EU vasrgesteld. Deze zijn gisteren, zoals dat in de EU gaat, door de Raad van Ministers bevestigd. Het doel van de regels is om duurzame energie beter in te passen in de netwerken van Europa. Het gaat hier om de ‘EU updated Electricity Directive (2009/72/EC) en Electricity Regulation (EC/714/2009).’

Wat gaat er veranderen?

– betere inpassing duurzame energie in het netwerk.

– Beperkingen op subsidie voor energieproducenten die meer dan 550 gram CO2 per kWh uitstoten

– versterking van de onderlinge handel in stroom tussen de lidstaten van de EU

– de lidstaten hebben 1 tot 2 jaar tijd om deze regels in eigen wetgeving vast te leggen.

En verder…

– De bouwsector wordt ‘aangepakt’ en moet minder CO2 gaan uitstoten. Alle nieuwe gebouwen moeten op een ‘vrijwel CO2 neutrale manier’ worden gebouwd.

Ambities met duurzaam

De nieuwe doelstelling is dat in 2030 32% van de stroomproductie duurzaam moet zijn, met daarop de mogelijkheid dit aandeel te verhogen vanaf 2023.

Verder moet ook transportbrandstof vanaf volgend jaar minimaal 10% duurzaam ‘renewable’ brandstof zijn (dat kan ook elektrische lading in accu’s zijn). Elke twee jaar wordt dit beoordeeld.

Kunnen we tevreden zijn? Nou, dit loopt nog altijd achter op de overeenkomsten die in Parijs zijn gesloten. Ondanks een wijd onderkende ‘herontdekking van de waarde van Solar’ (Bron: PV Magazine, https://www.pv-magazine.com/2019/05/23/eu-council-of-ministers-gives-final-green-light-on-clean-energy-package/vertaling: Peter Ambagtsheer)

Eerder dit jaar werden we al opgeschrikt door de RfG – de Requiremens for Generators, een nieuwe technische richtlijn voor omvormers in Europa. De sector wist van niets, leveranciers niet, netwerkbeheerders niet. Het idee van de EU is dat netwerkbeheerders rechtstreeks (digitaal?) de omvormers kunnen aansturen voor netstabilisatie. Tot nu toe doen die omvormers dat automatisch. Als ze de stroom niet kwijt kunnen, gaan ze op een lager pitje werken of zelfs uit.

Inmiddels is duidelijk dat door middel van een software update de online aangesloten omvormers gewoon aan deze regel voldoen. Voor omvormers die niet op internet zijn aangesloten, zijn we benieuwd hoe dat zou moeten worden opgelost. Maar die hangen er natuurlijk al.